Kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsstønad

Rapporten i pdf

Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i sosialtjenesteloven, og er et tilbud om opplæring, arbeidstrening og oppfølging til personer som har levd på sosialhjelp over lang tid. Trondheim kommunerevisjon har foretatt en kontroll av utbetalinger av kvalifiseringsstønad, hvor formålet har vært å vurdere om utbetalingene har gyldig vedtak og om kriteriene for å få slik stønad er oppfylt. Vi konkluderer med følgende:

Revisjonen har avdekket enkelttilfeller hvor personer som ikke oppfyller kriteriene til å få kvalifiseringsstønad, likevel har mottatt stønad. Alle saker har gyldige vedtak, men begrunnelsene i vedtakene burde vært mer utfyllende og individuelle. Kontrollen viser at de fleste har planer men det er ikke mulig å se om aktivitetskravet er oppfylt. Meldekort skal leveres og det skal gjøres trekk for arbeidet timer. Kontrollen viser at trekk i stønad i hovedsak er utført, men avvik forekommer.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Mona Kristensen på telefon 952 63 375 eller e-post 

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward