Kvalitet i spesialundervisning

Kvalitet i spesialundervisning

Rapporten i pdf

I denne forvaltningsrevisjonen har Trondheim kommunerevisjon undersøkt om elever med vedtak om spesialundervisning mottar et tilfredsstillende tilbud. Vi konkluderer med følgende:

Elever med vedtak om spesialundervisning mottar i varierende grad et tilfredsstillende tilbud. Det er forskjeller på kvaliteten i tilbudet mellom de fire undersøkte skolene og internt på den enkelte skole.

De fleste elevene får en tilfredsstillende spesialpedagogisk undervisning. Det er imidlertid utfordringer på følgende områder:

  • Mange enkeltvedtak, individuelle opplæringsplaner og evalueringer/årsrapporter er ikke av tilfredsstillende kvalitet.
  • Skolene bruker for lang tid på å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning etter at de har mottatt sakkyndig vurdering.
  • Mange elever får ikke det tildelt det tilbudet som sakkyndig vurdering anbefaler, og ofte blir ikke avviket begrunnet.
  • Noen elever har systematisk fått færre timer i uka med spesialundervisning enn det som er fattet i enkeltvedtaket. Dette blir blant annet begrunnet med manglende ressurser.
  • Tapt spesialundervisning på grunn av fravær og fellesaktiviteter blir ikke tatt igjen på noen av skolene.
  • Skolenes bruk av assistenter i spesialundervisningen er utfordrende på grunn av omfanget, kompetansen og manglende veiledning.
  • Halvparten av foreldrene mener samarbeidet med skolen kan bli bedre.
  • Spesialundervisning i gruppe kan være en utfordring når opplegget ikke er tilpasset den enkelte eleven optimalt.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post 

Sist oppdatert: 03.05.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward