Kvalitet i sykehjem - Ilevollen sykehjem

Kvalitet i sykehjem - Ilevollen sykehjem

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon oppsummerer i denne rapporten en undersøkelse av kvaliteten på tjenestene ved Ilevollen sykehjem. Vi har valgt å fokusere på om virksomheten oppfyller lovverkets krav og leverer en kvalitativt faglig god tjeneste til brukerne.

Revisjonen konkluderer med at Ilevollen sykehjem har et forbedringspotensial i arbeidet med å etablere rammer som gir sikre og trygge tjenester. På grunn av sykdom og fravær har ikke sykehjemmet oppfylt kravet om sykepleiefaglig kompetanse på alle vakter. Internkontrollen ved sykehjemmet må bli bedre, særlig på legemiddelhåndtering. De ansatte har ikke tilstrekkelig kunnskap om hva samtykkekompetanse innebærer.

Beboerne får i stor grad helhetlige, samordnet og fleksible tjenester og pasientene får god omsorg. Renholdet i sykehjemmet er imidlertid kritikkverdig, og mange av leilighetene trenger bedre vedlikehold. Sykehjemmet har også utfordringer med primærkontaktordningen. Sykehjemmet må bli bedre på munn- og tannstell og sikre at rutiner for oppfølging av øvelser fra fysioterapeut etterleves i større grad. Beboerne er ikke nok ute i frisk luft. Sykehjemmet må forbedre sin praksis slik at de har fastvakt hele døgnet til pasienter som nærmer seg livets slutt.

Sykehjemmet legger til rette for brukermedvirkning og individuell tilpasning. Kunnskapen om bruk av tvang er ikke god nok ved enheten.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 91 67 22 06 eller e-post .

Ilevollen helse- og velferdssenters hjemmesider

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward