Kvalitet i sykehjem - Tiller sykehjem

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av kvaliteten på tjenestene ved Tiller sykehjem. Vi har undersøkt om sykehjemmet tilbyr trygge og sikre tjenester, om tjenestene er helhetlige, fleksible og samordnet, og om sykehjemmet ivaretar brukermedvirkning og individuell tilpasning.

Hovedfunnene er at Tiller sykehjem i stor grad ivaretar pasientenes grunnleggende behov. Sykehjemmet har imidlertid flere forbedringspunkter, knyttet til blant annet vurdering av samtykkekompetanse, avviksrapportering, tannstell, enkelte forhold ved medisinhåndtering og en felles forståelse av tvangsbegrepet. En marginal bemanning, og organiseringen av arbeidet ved sykehjemmet, fører til at pasientene sitter mye alene. Dette medfører en del uro i fellesarealene, spesielt ved måltider. Videre benyttes ett av enkeltrommene ved sykehjemmet som dobbeltrom, noe som fører til at privatlivet til pasientene ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på telefon 920 68 750 eller e-post tale.baadsvik@trondheim.kommune.no.

Tiller helse- og velferdssenters hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006