Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

Lønnsrutiner ved Personaltjenesten

Rapporten i pdf

Som et ledd i den rutinemessige gjennomgangen av intern kontroll ved enhetene har revisjonen undersøkt sentrale rutiner ved Personaltjenesten. Personaltjenesten skal blant annet ha kompetanse på lønn innen alle type tjenester i Trondheim kommune. De skal også ha kunnskaper om permisjoner, ferie, arbeidstidsordninger, omplassering og andre saker innenfor personalforvaltning. Vurdering og oppdatering av eksisterende retningslinjer og rutiner, samt utforming av nye, foregår på Personaltjenesten. Av den grunn er det viktig og en selvfølge at Personaltjenesten selv praktiserer gode interne rutiner.

 

Personaltjenestens hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?