Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune

Mål- og resultatstyring i Trondheim kommune

Rapporten i pdf-format

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en undersøkelse av i hvilken grad Trondheim kommune har etablert et hensiktsmessig mål- og resultatstyringssystem. Hovedbudskapet i rapporten er:

  • Trondheim kommune har etablert et mål- og resultatstyringssystem rundt inngåelse av lederavtaler. Utarbeidelse og oppfølging av lederavtalene gjennomføres stort sett i tråd med den styringskalenderen som rådmannen har utarbeidet.
  • Prosessen rundt å fastsette mål er i det alt vesentlige hensiktsmessig.
  • For flertallet av de undersøkte enhetene er det en god sammenheng mellom målene i økonomiplanen og målene i lederavtalene.
  • Resultatrapporteringen har et betydelig forbedringspotensial.
  • Enhetslederne må i større grad dokumentere og begrunne sin egenvurdering av måloppnåelsen. Det må etableres en felles forståelse blant enhetslederne på hvordan de skal gjennomføre sin egenevaluering.
  • Kontaktpersonene har en sentral rolle i rådmannens arbeid med lederavtalene. De ulike tjenesteområdene bruker ordningen ulikt. Det må etableres en felles forståelse blant kontaktpersonene/kommunaldirektørene for hvordan deres rolle skal utøves og hvordan måloppnåelse skal vurderes.
  • Midtveissamtalen har fått en strategisk viktig betydning i dette arbeidet. Det er i dag ulik praksis i gjennomføring av midtveissamtalen. Det bør derfor etableres felles gjennomføringsrutiner for samtalene.
  • Resultatrapporteringen blir av rådmannen benyttet til analyse- og evalueringsarbeid. Dårlig kvalitet på resultatinformasjon kan påvirke rådmannens analysearbeid.
  • Resultatrapporteringen ser ut til å bli benyttet i neste års målformuleringer.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward