Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2010

Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2010

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin årlige forvaltningsrevisjon av kommunens sentrale miljøstyring etter ISO-14001 standarden. I årets revisjon har vi fokus på a) i hvilken grad har rådmannen fulgt opp miljøstyringen i 2010 og b) i hvilken grad har enhetene i Trondheim kommune fulgt opp miljøstyringen i 2010. Del b av årets undersøkelse er derfor gjennomført som en spørreundersøkelse til samtlige enhetsledere.

I undersøkelsen fremkommer det at mange enhetsledere er generelt positiv til at det blir satt fokus på miljø. Lederne mener at både ansatte og de selv er blitt mer miljøbevisste som følge av at fokus på området er satt gjennom lederavtalene. Nesten samtlige enhetene oppgir at nå er i gang med tiltak på området. Miljøhandlingsplaner er utarbeidet. Kommunens energimålsetting er oppnådd. Enhetene rapporterer systematisk til rådmannen på miljø.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 916 72 218 eller e-post

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward