Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2013

Miljøledelse i Trondheim kommune - kontroll av rådmannens miljøstyring 2013

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin årlige revisjon av kommunens sentrale miljøstyring etter ISO-14001 standarden. I årets revisjon har vi fokus på rådmannens oppfølging av miljøstyringen i 2013 og hvordan enhetene har fulgt opp kommunens mål om å redusere avfallsmengden.

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin årlige revisjon av kommunens sentrale miljøstyring etter ISO-14001 standarden. I årets revisjon har vi fokus på rådmannens oppfølging av miljøstyringen i 2013 og hvordan enhetene har fulgt opp kommunens mål om å redusere avfallsmengden.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Magnar Andersen på mobil 91 67 22 18 eller e-postadresse: magnar.andersen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 20.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006