Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøkrav i anskaffelsesprosesser

Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøkrav i anskaffelsesprosesser

I denne rapporten har vi undersøkt hvilke miljøkrav kommunen stiller ved anskaffelser. Undersøkelsen er et ledd i revisjonens årlige gjennomgang av kommunedirektørens styringssystem etter at kommunen ble miljøsertifisert (ISO 14001).

Konklusjon

Kommunens anskaffelsespraksis har ikke vært innrettet slik at kommunen har klart å fremme klimavennlige løsninger på en tilstrekkelig god nok måte. Dette begrunner vi med:

  • Det i liten grad er stilt klimakrav i kravspesifikasjonene i mange av anskaffelsene.
  • I flere av anskaffelsene hvor det er stilt miljøkrav er tiltakene ofte lite spesifikke og lite målbare med hensyn til klimaeffekter.
  • Det foreligger sjelden dokumentasjon for produkters livssykluskostnad og/eller miljøprestasjoner (EPD’er).
  • Kommunen har få fossilfrie anleggsplasser eller anlegg med lave utslipp.
  • Miljø og klima blir i begrenset grad brukt som tildelingskriterium, og når dette brukes er det ofte under 30 prosent.
  • I mange av anskaffelsene inngår ikke krav om miljø og klima som kontraktsvilkår.
  • Flere av innkjøperne mener de har for lite kompetanse til å stille de rette miljøkravene i anskaffelsesprosessene.

Rapporten i PDF

Sist oppdatert: 16.01.2024

Fant du det du lette etter?