Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøplanlegging

Miljøledelse i Trondheim kommune - miljøplanlegging

Trondheim kommunerevisjon har i denne rapporten foretatt en intern revisjon av kravene til planlegging for kommunes ISO sertifiserte miljøledelsessystem. Bakgrunnen for prosjektet er at kontrollkomiteen har bestilt årlig revisjon av området, jamfør ISO-standardens krav om internrevisjon av området. Undersøkelsen følger opp rådmannens miljøstyring for 2018, og er gjennomført i april – mai 2019.

Konklusjon

Rådmannen har etablert en miljøplanlegging i samsvar med ISO 14001 standarden ut fra følgende:

  • Klimaplanen er lagt til grunn for miljøstyringen.
  • Risikoer og muligheter relatert til kommunens miljøaspekter er identifisert.
  • Det er besluttet at kommunens miljøaspekt er å redusere klimagassutslippene fram mot 2030.
  • Kommunen har konkrete mål og en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene.
  • Rådmannen har vært konkret i planleggingen med bestemte tiltak, når tiltakene skal være utført, budsjettmidler og ansvar for oppfølging. 86 ulike tiltak er prioritert.
  • Kommunen har oversikt over lovbestemte- og selvpålagte miljøkrav for miljøstyringen. Det er i planleggingen utarbeidet en oversikt som viser forpliktelsene etter sektor.

Rapporten i PDF

Sist oppdatert: 29.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward