Miljøpakken - revisjonsrapport

Miljøpakken - revisjonsrapport

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt Miljøpakken for transport i Trondheim.

Konklusjon:

Bystyrets vedtak er i all hovedsak gjennomført, men flere av prosjektene er forsinket. Det ble vedtatt at målene i Miljøpakken skulle evalueres årlig, men det er kun gjennomført to evalueringer av måloppnåelsen. Viktige mål som endrede reisevaner og forbedring av luftkvalitet viser positiv utvikling. Nær halvparten av alle reiser blir gjennomført med miljøvennlige transportmidler. De to siste årene har Trondheim holdt seg innenfor nasjonale forskriftskrav for luftkvalitet. Det har vist seg vanskelig å nå målet om nedgang i utslipp fra egen virksomhet. Flere av målene er det utfordringer med å måle, dette gjelder spesielt CO2-utslipp.

Den vedtatte 50-50-fordelingen mellom vegprosjekter og øvrige tiltak i Miljøpakken stiller store krav til planlegging og prosjektstyring for å holde kostnadene innenfor rammene.

Økonomioppfølgingen i Miljøpakken er tilfredsstillende på overordnet nivå. Det er etablert porteføljestyring som fungerer fleksibelt og gir oversikt over økonomien i porteføljen. Utfordringen har vært at enkelte prosjekter har hatt mangelfull kvalitetssikring av kostnadsanslag. Miljøpakken har ikke utarbeidet skriftlige rutiner for oppfølging av prosjektene og porteføljen, noe som gjør styringen personavhengig og sårbar.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på telefon 916 72 206 eller e-post .

Mer informasjon om Miljøpakken

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward