Økonomistyring – oppfølging av enheter med merforbruk

Økonomistyring – oppfølging av enheter med merforbruk

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt rådmannens oppfølging av enheter med merforbruk. Vi konkluderer med følgende:

Rådmannen har utarbeidet et realistisk budsjett for kommunen som helhet og fordelt budsjettet ned på enhetsnivå etter objektive fordelingsmodeller. Enheter innen samme tjenesteområde har likt utgangspunkt for å drive i balanse, men flere enheter innen helse- og velferdsområdet har stramme budsjetter. Årsakene til at enkelte enheter har stort merforbruk er en kombinasjon av dårlig økonomistyring og stramme budsjetter.  

Rådmannen har etablert tilfredsstillende rutiner for økonomioppfølging av enhetene. Det er stilt krav til enhetslederne om budsjettbalanse og at avvik skal rapporteres. Rådmannen har etablert tverrfaglige team for oppfølging av enhetene som blant annet omfatter økonomi. Økonomiske forhold blir rapportert til bystyret, men første rapportering skjer først i mai måned. Tross tett oppfølging har mange enheter merforbruk. Tiltak ved merforbruk iverksettes ofte for sent til at de får effekt i inneværende år.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward