Rådmannens håndtering av Sjetne-saken

Rådmannens håndtering av Sjetne-saken

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt rådmannens håndtering av avvik og konflikter, prosessen rundt rektorskiftet og informasjonsflyten til formannskapet.

Har rådmannen håndtert avvik og konflikter ved Sjetne skole tilfredsstillende?

Rådmannen fulgte opp Sjetne skole fra da utfordringene ble kjent. Våren 2016 bistod rådmannen rektor i en vanskelig sak som oppstod i forbindelse med en klassetur. Høsten 2016 mottok rådmannen flere varsler fra ansatte på skolen. Ikke alle varslene ble undersøkt. De som ble undersøkt ble håndtert i henhold til kommunens rutiner.

For å bistå skolen i utfordringene som oppstod i arbeidsmiljøet, ble det etablert en utvidet arbeidsmiljøgruppe og igangsatt en arbeidsmiljøundersøkelse. Denne undersøkelsen ble ikke gjort tilgjengelig i sin helhet for de ansatte. Rådmannen har tatt selvkritikk for at de ikke overprøvde rektors beslutning om å avvise bistand fra Arbeidsmiljøenheten.

For å bistå skolen, ble i alt tre rådgivere fra fagstaben engasjert. To av rådgiverne skulle bistå skolen med å håndtere utfordringene i arbeidsmiljøet. Rådmannen opplyser at det var tett dialog mellom rådgiverne, kommunalsjef og kommunaldirektør. Undersøkelsen viser at kommunalsjefen og kommunaldirektøren hadde få formaliserte møter med rektor.

Innsatsen mot skolen var fragmentert, og ikke all relevant informasjon ble videreformidlet. Rådmannen har tatt selvkritikk på at innsatsen burde vært mer koordinert.

Rådmannens bistand var i for liten grad rettet mot rektors lederstil og utfordringene mellom rektor og ansatte. Oppfølgingen var i hovedsak rettet mot arbeidsmiljøet generelt.

Har prosessen rundt rektorskiftet vært gjennomført i tråd med regelverket?

Rådmannen håndterte ikke rektors avgang som en endringsoppsigelse og fulgte dermed ikke oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. Rådmannen utarbeidet ikke en skriftlig endringsoppsigelse, og det ble ikke avholdt drøftelsesmøte med rektor og hennes tillitsvalgte før avgangen, slik regelverket krever.

Rådmannen hadde ikke en god nok forutgående prosess med tydelig veiledning før de tok av rektor. Personaltjenesten og Kommuneadvokaten burde ha vært koblet inn på et tidligere tidspunkt.

Har informasjonsflyten til formannskapet vært tilfredsstillende?

Rådmannen informerte ikke formannskapet i tilstrekkelig grad om utfordringene ved skolen. Det ble gitt orienteringer våren 2017 og i desember samme år, etter at saken ble omtalt i media og rektor var tatt av. Rådmannen selv mener at de burde ha informert formannskapet tidligere høsten 2017.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Berit Juul på mobil 91 67 22 06 eller e-post .

Sjetne skoles hjemmeside

Sist oppdatert: 16.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward