Sjetne skole

Sjetne skole

Kontakt Sjetne skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om skolen vår

Om Sjetne skole

Sjetne skole har ca. 540 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen har 140 elever på skolefritidsordninga. Elevene på 1.-7. trinn kommer fra Sjetnemarka. Fra og med 8. trinn kommer også elevene fra Kroppanmarka.

Sjetne er organisert i fire avdelinger. SFO, 1.-3. trinn, 4.-7. trinn og 8.-10. trinn. Hver avdeling blir ledet av en avdelingsleder. Disse fire avdelingslederne utgjør sammen med rektor Vibeke Sollie skolens helhetlige ledelse.

Sjetne skole stod ferdig i 1971 og var i utgangspunktet en åpen skole. Det er dette bygget som i dag huser 5.-7. trinn. I 1997 ble det lave murbygget som i dag huser 1.-4. trinn og SFO bygget. I januar 2019 flyttet vi inn i vårt nye ungdomsbygg. I ungdomsbygget ligger også noen spesialrom som kunst og håndverk, musikk og mat og helse i tillegg til aulaen som er skolens hjerterom.

Skolen legger vekt på åpenhet i pedagogikken, med tett samarbeid på hvert trinn. Alle elevene er knyttet til sin kontaktlærer og sin gruppe, samtidig som de skal ha opplevelsen av felleskap på trinnet.

Skolens visjon er "en god skole for alle".

Administrasjon

Konsulent

Ann Merethe Løhre
Telefon: 93 81 40 23
E-post:

Rektor

Vibeke Sollie
Telefon: 45 60 04 84
E-post:

Avdelingsleder SFO

Sylvi Therese Anderssen 
Telefon: 40 04 70 21
E-post:

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Kjersti Skjærvold
Telefon: 91 52 21 50
E-post:

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Terje Skancke
Telefon: 90 75 84 93
E-post:

Avdelingsleder 8.-10. trinn

Gerd Kristin Arnesen
Telefon: 48 11 22 76
E-post:

Reglement for erstatningsansvar

Private eiendeler

Det hender fra tid til annen at barn får ødelagt eiendeler mens de er på barnehage, skole eller SFO. Skolen opplever at foreldre i stor grad henvender seg hit for å få eiendelene erstattet. For at skolen skal kunne ilegges ansvar, må skolen på en eller annen måte ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på barnas eiendeler.  

Mer informasjon finner dere i skolens reglement for erstatningsansvar. 

Chromebook

Elevene ved Sjetne skole bruker Chromebook som arbeidsverktøy og den må tas godt vare på. Elevene er ansvarlig for å ta vare på skolens eiendom, akkurat som med alt annet skolemateriell.

Hvis en elev ødelegger eller skader Chromebook ved uforsiktig bruk (uaktsomt) eller med vilje (forsett), er hovedregelen at eleven må erstatte den. Skolen vil vurdere erstatningsansvaret i hvert enkelt tilfelle.

Mer informasjon finner dere i informasjonsskriv om bruk av chromebook og Google Workspace for Education

SFO

SFO ved Sjetne skole

Telefon: 47 51 69 74

Sjetne SFO har i dag 140 elever.

SFO åpner 07.15.

SFO stenger 16.30.

Vi har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret. På sommeren er SFO stengt i uke 28 og 29, jf. vedtektene for SFO i Trondheim kommune.

SFO er i samme lokaler som 1.-4. trinn. Vi har sambruk av lokalitetene. SFO har to arealer som vi innreder og bruker som hovedrom.

Priser

Kostpenger er 200 kroner i måneden. Vi spiser maten i bydelshuset. Tirsdager serverer vi varmmat. Resten av uka serverer vi brød med pålegg, og korn med yoghurt, biola eller melk. 

Vi gjør oppmerksom på at kortplass/inntil 12 t/u kun kan bruke mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Noen av våre frivillige organiserte aktiviteter: idrettshall, turer, snekring, forming, dans, yoga, sjakk, foto/video, e-sport og baking. Relasjonsbygging/vennskap og leken er i fokus hos oss.

Vi har et variert uteområde som blant annet skogen, fotballbane, klatrevegg, zipline, basketstativ, bordtennisbord og andre nye lekeapparater.

På skolefrie dager har vi mange spennende utflukter.

Vi samarbeider også med andre SFO i Lerkendal sone, og har aktiviteter sammen med dem.

På skolefrie dager blir det sendt ut påmeldingsskjema i Vigilo. Eget program for disse dagene blir også sendt ut.

Vårt miljøpersonell har forskjellig utdanning og kompetanse. Vi har barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagog og andre med lang erfaring innenfor arbeide i skole/SFO. De fleste av miljøpersonellet arbeider også i skolen og dette gjør at vi får en god oversikt over helheten i barnas skolehverdag.

Samarbeide med barnas hjem skjer hovedsakelig i hente- og bringesituasjon. Kontaktsamtaler med SFO avtales mellom avdelingsleder SFO og hjemmet. Vigilo er også et bindeledd mellom SFO og hjemmet.

Ungdomstrinn

Chromebook

Elevene på ungdomstrinn kan ta med sin tildelte Chromebook hjem, hvis det er behov for det. Chromebook er et arbeidsverktøy som kun skal brukes til skolearbeid. Elevens Chromebook skal være med på skolen hver dag.

For å unngå skader er det viktige å transportere og bruke Chromebook forsiktig. Om den ofte er med hjem anbefaler vi bruk av futteral til Chromebook, samt at den ikke oppbevares i sekk eller veske med flasker. 

Informasjon om Chromebook og Google Workspace for Education for foresatte og elever. 

Fritak fra føring av fravær på vitnemål

Fritak fra føring av fravær på vitnemålet

Eksamen 2024

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag.

Skriftlig eksamen

Elevene vil bli trukket ut til eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (sidemål og hovedmål).

Eksamensdatoene for sentralt gitt eksamen våren 2024 er:

  • 7. mai - Kunngjøring av trekk
  • 13. mai - Forberedelse i engelsk
  • 14. mai - Eksamen i engelsk og forberedelse i norsk
  • 15. mai - Eksamen i norsk hovedmål
  • 16. mai - Eksamen i norsk sidemål
  • 21. mai - Eksamen i matematikk
Valgfag og språklig tilvalg

Nettside om valgfag og språklig tilvalg på Sjetne skole (ekstern side åpner i ny fane)

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Sjetne skole 2023-24

Helsesykepleier

Randi-Lise Jørgensen, telefon 97 99 60 25

E-post:

Ansvar for 5.-10. trinn

Til stede på skolen alle dager.

Helsesykepleier nr. 2

Laila Krogstad, telefon 90 84 60 82

E-post:

Ansvar for 1.-4. trinn

Til stede på skolen mandag og torsdag.

Fysioterapeut

Ingrid Halseth, telefon 97 04 55 31

E-post:

Fysioterapeut nr. 2

Cecilie Mariko Hara, telefon 97 02 37 18

E-post:

Ergoterapeut

Ingunn Hauknes Larsen, telefon 97 96 91 34

E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

FAU

FAU – arbeidsutvalget i Sjetne skoles foreldreråd

Lenke til informasjon om skolens FAU

Brukerrådet

Medlemmer

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061090

Adresse: Parallellen 14, 7081 SJETNEMARKA

Leder

Vibeke Sollie
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Sylvi Therese Anderssen

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Gerd Kristin Arnesen

Avdelingsleder skole IV

Telefon:

E-post:

Ingvild Berg

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Hanifa Anna Berthelsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sissel There Bjerkestrand

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Sissel There Bjerkestrand

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Olav Sellesbakk Bjørkås

Adjunkt

E-post:

Trond Willy Brandmo

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Telefon:

E-post:

Iver Gunnes Buan

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Wanvik Buan

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Eline Sandvær Djønne

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Iris Enoksen Eide

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Stian Engen

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Marthe Hubak Fleischer

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Mathias Flotve

Assistent

E-post:

Mathias Flotve

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Gustav Ofstad Foosnæs

Student

Telefon:

E-post:

Marte Forbord

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Mette Fredriksen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Mette Fredriksen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Mette Fredriksen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Hanni Renée Olsen Geiger

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Eskil Granefjell

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Linn Jeanette Br Grotdal

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Anita Grytbakk

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lovise Grønningsæter

Student

Telefon:

E-post:

Camilla Herstad

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Helge Hestad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Marielle Solberg Holm

Adjunkt I

E-post:

Linn Kristine Jenssen

Barne/ung.arb.

E-post:

Sondre Sandberg Johansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Trine S Larsen Johansen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Trine S Larsen Johansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Mariann H Jonassen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Marit Kirkerød

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Marit Kirkerød

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Lisa Knutset Solem

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Kristian Krogh

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Lisa Kristina Kolvik Larsen

Tolk m/høyskole

Telefon:

E-post:

Nora Negård Larsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Thor Erik Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ann Merethe Løhre

Konsulent

E-post:

Simen Løvhaugen

Adjunkt

Direktetelefon: (+47) 45443371

E-post:

Andreas Leander Mathisen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Meland

Lektor

Telefon:

E-post:

Mats Petter Måløy

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

André Johnsen Navjord

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Janicke Nilsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Nina Kvittem Nyiry

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ulf Leonard Nystuen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Næss

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Mona Olsson

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ann-Kristin Olsø

Assistent (sfo)

E-post:

Veronica Ricci

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Eggan Rimol

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Katrine Selnes Røhmen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Elisabeth Utseth Sandvåg

Lærer

Telefon:

E-post:

Stine Horneberg Selnæs

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Synne Tøften Selvåg

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Haakon Frostad Sivertsen

Student

Telefon:

E-post:

Frida Skjevik

Lektor

E-post:

Kjersti Skjærvold

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Kristoffer Skancke Skjåk-Bræk

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ingeborg Steinsland

Student

Telefon:

E-post:

Astrid Strømsnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Anna Tiseth Støvneng

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ingrid Bøe Sæther

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Sæther

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Marianne Sæther

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Andrea Sølberg

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Even Thorsen

Adjunkt

E-post:

Elisabeth Tvete

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Elisabeth Tvete

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Maia Risvoll Valen

Student

E-post:

Daniel Vedvik

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Mona Vestengen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Mari Vidste

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Jonas Viken

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Oda Fjeldstad Væråmoen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marius Wulvik

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Øverbø

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Anne Grete Aakerholm

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Katrine Thorsen Aarre

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 10.01.2024

061090

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward