Lagring av regnskapsinformasjon

Lagring av regnskapsinformasjon

1/2021 RE

I denne revisjonen har vi utført en kontroll mot etterlevelse av lagring av regnskapsinformasjon.

Revisjonen konkluderer med at vi, basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, ikke er blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene som gjelder for lagring av regnskapsinformasjon. 

Brev, organisasjonsdirektørens svar og attestasjonsuttalelse i saken:

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?