Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens § 4

Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens § 4

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. For regnskapsåret 2013 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning, det vil si en revisjonsberetning uten presisering eller forbehold. Innholdet i denne revisjonsrapporten er knyttet til nummererte forhold som skal komme administrasjonen og kontrollkomiteen til kunnskap i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Revisjonen håper at vårt bidrag i denne rapporten vil være nyttig i rådmannens løpende arbeid med kommunens økonomiske og administrative interne kontroll. Målgruppene for vår rapportering er administrasjonen og kontrollkomiteen. Revisjonen takker for samarbeidet i regnskapsåret 2013, og imøteser et svar innen 1. september 2014.

Ved spørsmål om rapporten kontakt Svein Kato Isaksen på mobil 91 67 22 07 eller e-post

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward