Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterRapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens § 4

Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens § 4

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen oppsummerer i denne rapporten årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet.

For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning, det vil si en revisjonsberetning uten presisering eller forbehold.

Denne rapporten omhandler svakheter ved intern kontroll knyttet til lønnsområdet i kommunen, som revisor har vurdert som vesentlig. Disse forhold skal administrasjonen journalføre som "nummerert brev", jf § 4. Forholdene har ikke fått konsekvenser for revisjonsberetningen i 2015.

Bedre samhandling mellom kommunens lønnsteam og regnskapsavdeling er etter vår vurdering et forbedringspotensial. Det må foretas oppfølging og kvalitetssikring av at viktige avstemminger blir gjort løpende og før fristen for avslutning av regnskapet den 15. februar.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Kato Isaksen på telefon 916 72 207 eller e-post svein-kato.isaksen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004