Rapport Reiseutgifter

Rapport Reiseutgifter

Rapporten i pdf-format

Revisjonen har gjennom sin risiko og vesentlighetsvurdering valgt å foreta en gjennomgang av håndteringen av reiseutgifter i Trondheim kommune i 2007. Det er viktig å ha gode rutiner rundt reiseutgifter for å sikre at krav i skatteloven, regnskapsforskrifter og reiseregulativ etterleves.

Kommunen har innført AD-travel, et datasystem som blant annet benyttes til elektronisk utfylling av reiseregninger. Undersøkelsen er foretatt i perioden oktober – desember i 2007. Ta kontakt med Anne-Margit Eide Schjølberg hvis du har spørsmål.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?