Registrering i Styrevervregisteret

Registrering i Styrevervregisteret

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt i hvor stor grad folkevalgte og ansatte registrerer sine verv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

Konklusjon

Undersøkelsen har vist at 10 prosent av de folkevalgte og 30 prosent av ansatte i utvalget ikke kjenner til Styrevervregisteret.

Folkevalgte føres opp i Styrevervregisteret av en kontaktperson i bystyresekretariatet, mens en kontaktperson i administrasjonen fører inn enhetsledere og ansatte i fagstaben. Dersom flere ansatte skal føres opp i registeret, må lederne gi kontaktpersonen beskjed om dette. Det er den enkeltes ansvar å logge inn og registrere opplysninger om styreverv og økonomiske interesser i registeret.

En ordning med automatisk innhenting av informasjon fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret gjør at informasjon om styreverv oppdateres årlig i Styrevervregisteret. Dette gjelder imidlertid bare personer som allerede er oppført i Styrevervregisteret. For at registeret skal være oppdatert, er man avhengig av at kontaktpersonene i kommunen får beskjed om hvem som skal legges inn og at folkevalgte og ansatte selv logger inn og oppdaterer opplysningene sine jevnlig.

Styrevervregisteret gir god oversikt over de folkevalgtes styreverv.

Litt over halvparten av de ansatte i utvalget som har styreverv svarer i spørreundersøkelsen at de ikke har registrert disse i Styrevervregisteret eller at de ikke vet om de er registrert.

Et flertall av de ansatte som er styremedlemmer i kommunens heleide aksjeselskaper har ikke registrert styrevervet i Styrevervregisteret.

En stor andel av de folkevalgte og ansatte har ikke registrert opplysninger om økonomiske interesser i Styrevervregisteret.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 11.10.2021

Fant du det du lette etter?