Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune

Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har gjennomgått regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune. Dette omfatter de oppgavene og det ansvaret som rådmannen, Regnskapstjenesten og enhetene har for regnskapsføring, etablere tilfredsstillende rutiner knyttet til regnskaps-funksjonen og å levere et årsregnskap uten vesentlige feil/mangler. Vi har gjennomført intervjuer med kommunaldirektøren for finans og sentrale aktører ved Regnskapstjenesten. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle enhetslederne i Trondheim kommune om utøvelse av regnskapsfunksjonen. I tillegg er det gjennomført analyser av dokumenter knyttet til regnskapsfunksjonen.

Revisjonen konkluderer med at rådmannen må tydeliggjøre hvilket ansvar Regnskapstjenesten og de andre enhetene har for å oppfylle krav i lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Ved å presisere Regnskapstjenestens fagansvar vil viktige oppgaver knyttet til oppfølging av enhetene kunne styrkes. Enhetenes gjensidige ansvar for å gi informasjon til Regnskapstjenesten må også presiseres. Revisjonen mener at styringssystemet ved Regnskapstjenesten bør styrkes gjennom systematiske risikovurderinger av enhetens løpende oppgaver.

Kontaktpersoner: Elin Ingeborg Vassmo (91 67 23 89) og Børge Sundli (91 67 22 17).

Regnskapstjenestens hjemmeside

Sist oppdatert: 27.04.2021

Fant du det du lette etter?