Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2006

Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2006

Les revisjonsrapporten her

Rapporten omhandler det arbeidet Trondheim kommunerevisjon har gjort i forbindelse med regnskapsrevisjon i 2006. Noen av forholdene som omtales er tatt opp i egne rapporter.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?