Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2009

Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2009

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. Revisjonsrapporten beskriver de forholdene som er kommentert i selve revisjonsberetningen på en utfyllende måte. I tillegg rapporteres det om forhold som ikke er omtalt i revisjonsberetningen. Sistnevnte er omtalt i rapportens del II og III, der del II er klassifisert i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Kontaktpersoner: Per Olav Nilsen (95 26 34 59) og Svein Kato Isaksen (91 67 22 07).

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward