Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterRevisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2009

Revisjonsrapport - Trondheim kommunes årsregnskap 2009

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. Revisjonsrapporten beskriver de forholdene som er kommentert i selve revisjonsberetningen på en utfyllende måte. I tillegg rapporteres det om forhold som ikke er omtalt i revisjonsberetningen. Sistnevnte er omtalt i rapportens del II og III, der del II er klassifisert i henhold til § 4 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Kontaktpersoner: Per Olav Nilsen (952 63 459) og Svein Kato Isaksen (916 72 207).

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004