Selskapskontroll. Museene i Sør-Trøndelag AS

Selskapskontroll. Museene i Sør-Trøndelag AS

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har i samarbeid med Revisjon Midt-Norge foretatt en selskapskontroll av "Museene i Sør-Trøndelag AS" (Mist).

Revisor konkluderer med at MiST har en styring og organisering som bidrar til å oppnå målene i museumsreformen. Selskapet arbeider målrettet mot de målsettinger som er satt for selskapet. Revisor har følgende anbefalinger:

  • Eierne bør vurdere å vedtektsfeste retningslinjer for dialog med selskapet ut over generalforsamlingen, herunder sikre at eierne får tilstrekkelig rapportering
  • Selskapet bør styrke arbeidet med forbedring av oppbevaringsforholdene for museenes gjenstander
  • Selskapet bør styrke arbeidet med effektiv utnyttelse av de museumsfaglige ressursene
  • Selskapet bør vurdere tiltak som kan øke forskningen ved museene
  • Selskapet bør vurdere å etablere en rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester, eventuelt følge egen innkjøpsrutine

Sist oppdatert: 24.06.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward