Skoledagens lengde – skolemåltid og fysisk aktivitet

Skoledagens lengde – skolemåltid og fysisk aktivitet

Rapporten i pdf

For å sikre at det blir satt av tilstrekkelig tid til skolemåltid og fysisk aktivitet i skolene i Trondheim, fattet bystyret i januar 2007 et vedtak om hvor lang skoledagens lengde skal være. I denne rapporten undersøker Trondheim kommunerevisjon om skolene i Trondheim oppfyller kravene om skoledagens lengde og årstimetall, og om skolene har etablert gode ordninger for skolemåltidet og fysisk aktivitet.

Undersøkelsen viser at det er elleve skoler som ikke oppfyller bystyrets vedtak om skoledagens lengde. Enkelte skoler har ordning med myk skolestart (15 min) der oppmøte ikke var obligatorisk, men likevel legges til skoledagens lengde. Samlet sett innebærer dette at elevene i Trondheim kommune ikke får det samme tilbudet om oppholdstid.

Undersøkelsen viser at kravet om minimum 20 minutter til skolemåltidet i all hovedsak er oppfylt i trondheimskolen og alle elevene har tilsyn under skolemåltidet på barneskolene. Halvparten av skolene tilbyr skolemåltid eller har kantine

De fleste skolen oppfyller kravet om årstimetall i kroppsøving for barnetrinnet, mens det er seks barneskoler som ikke oppfyller kravet. Alle skolene oppfyller kravet til årstimer for kroppsøving for ungdomstrinnet. Undersøkelsen har videre vist at mellom 60-70 prosent av skolene gjennomfører organisert fysiske aktiviteter i friminuttene/midttimene hver dag. Litt over halvparten av skolene har dette som obligatorisk aktivitet.

Sist oppdatert: 14.12.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward