Sluttavtaler (forundersøkelse)

Sluttavtaler (forundersøkelse)

Last ned notatet her

Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av bruken av sluttavtaler i Trondheim kommune.

Med utgangspunkt i det som har kommet fram i forundersøkelsen, mener revisjonen at det kan være grunnlag for å undersøke nærmere om kommunen har en god nok håndtering av arbeidstakere som ikke fungerer i stillingen. Det kan se ut som det er forbedringspotensiale i hvordan vanskelige saker blir håndtert. Dette gjelder både dokumentasjon og det å prøve ut ulike alternativer som for eksempel omplassering. En slik undersøkelse bør gjennomføres på et bredere antall saker enn de som ender med sluttavtale. Det kan også være aktuelt å undersøke hvilken kompetanse ledelsen på enhetene har om håndtering av arbeidstakere som ikke fungerer i stillingen.

Forundersøkelsen viser også at arbeidsmiljø og håndtering av konflikter er et element i disse sakene. Kontrollutvalget har tidligere bestilt en forvaltningsrevisjon av dette temaet. Dette prosjektet er utsatt på grunn av andre bestillinger.

Last ned notatet her

Sist oppdatert: 11.10.2021

Fant du det du lette etter?