Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har i denne rapporten undersøkt det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Problemstillingene har vært om kommunen sikrer at barn får spesialpedagogisk hjelp og om barna får et tilfredsstillende tilbud.

Rapporten viser at barnehagene har rutiner, systemer og tiltak som bidrar til å sikre at barna får spesialpedagogisk hjelp på et tidlig tidspunkt. De kartlegger og observerer barna og iverksetter tiltak ved bekymring.

Det er lang saksbehandlingstid for både sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan. Dette kan svekke kommunens satsing på tidlig innsats.

De fleste barnehagene dokumenterer barnas utvikling og trivsel, men graden av dokumentasjon varierer. Rådmannen bør klargjøre hva som er tilstrekkelig dokumentasjon, og videre sikre at dette etterleves. Ved flere tilfeller overføres ikke mappen når barnet bytter barnehage. Rådmannen bør tydeliggjøre og sikre at rutinene etterleves.

Barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp får det antall timer som angis i sakkyndig vurdering og i enkeltvedtaket. De fleste informantene i barnehagene og PP-tjenesten opplever imidlertid at samordning ofte medfører at barna får et dårligere tilbud. Rådmannen bør gjennomgå kommunens praksis med samordning.

Barnehagene tilbyr foreldrerådgivning, utarbeider individuell opplæringsplan og evaluerer tilbudet. Evalueringene vurderer imidlertid i liten grad om det fortsatt er behov for spesialpedagogisk hjelp, slik retningslinjene i spesialpedagogisk håndbok krever. Malene for halvårsevaluering inneholder ikke et slikt krav. Rådmannen bør sørge for at det er samsvar mellom retningslinjer og maler.

Hvis spørsmål om rapporten, kontakt Roald Elvegård på telefon 916 36 099 eller epost  

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward