Spesialundervisning og sakkyndig vurdering

Spesialundervisning og sakkyndig vurdering

Rapporten i pdf

Denne rapporten av spesialundervisningen og sakkyndig vurdering viser at Trondheim kommune har rutiner som skal sikre at elever får spesialundervisning. Skolene tilbyr imidlertid færre timer spesialundervisning enn det PP-tjenesten anbefaler, og det kan stilles spørsmål om spesialundervisningen blir iverksatt tidlig nok.

De sakkyndige vurderingene blir stort sett skrevet i overensstemmelse med anbefalingene i veilederen, men skolene har ulik oppfatning om nytteverdien og kvaliteten på de sakkyndige vurderingene. PP-tjenesten har ikke alltid samtale med foreldre og barn under arbeidet med sakkyndig vurdering.

Ventelistene for sakkyndig vurdering og utredning er redusert etter at kommunen økte bemanningen i PP-tjenesten, men kommunen har fremdeles ventelister. Mange informanter mener organiseringen av PP-tjenesten medfører dobbeltarbeid, økt ressursbruk og at brukerne får flere saksbehandlere å forholde seg til.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Roald Elvegård på telefon 91 63 60 99 eller e-post .

Mer informasjon om spesialundervisning

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?