Tilleggsnotat TrønderEnergi AS

Notatet i pdf

Dette notatet er skrevet som en tilleggssak til selskapskontrollen av TrønderEnergi AS. Kommunen kjøpte sin aksjepost i TrønderEnergi AS i 2008. Kontrollkomiteen har bedt revisjonen om å foreta en nærmere gjennomgang av dette kjøpet og de føringer som bystyret ga i saken om aksjekjøpet. I gjennomgangen viser vi blant annet til at kommunens finansielle mål med kjøpet i begrenset grad har blitt innfridd og at aksjepostens verdiutvikling har vært negativ.

Dersom du har spørsmål om notatet, kan du kontakte Magnar Andersen på mobil 91672218 eller epost: magnar.andersen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?