Tilleggsnotat TrønderEnergi AS

Notatet i pdf

Dette notatet er skrevet som en tilleggssak til selskapskontrollen av TrønderEnergi AS. Kommunen kjøpte sin aksjepost i TrønderEnergi AS i 2008. Kontrollkomiteen har bedt revisjonen om å foreta en nærmere gjennomgang av dette kjøpet og de føringer som bystyret ga i saken om aksjekjøpet. I gjennomgangen viser vi blant annet til at kommunens finansielle mål med kjøpet i begrenset grad har blitt innfridd og at aksjepostens verdiutvikling har vært negativ.

Dersom du har spørsmål om notatet, kan du kontakte Magnar Andersen på mobil 916 72 218 eller epost magnar.andersen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 30.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006