Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker

Last ned rapporten her

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt byggesakskontorets arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker.

Konklusjon

Kommunen gjennomfører ulike typer tilsyn, og metodene som benyttes varierer. Det blir ikke alltid skrevet tilsynsrapporter når enkle dokumenttilsyn blir gjennomført, selv om disse blir definert som tilsyn. De tilsynsrapportene som revisjonen har gjennomgått oppfyller gitte krav.

På grunn av innføring av nytt digitalt byggesakssystem, eByggesak, har byggesakskontorets ressurser på tilsyn de siste årene vært lavere enn beskrevet i tilsynsstrategien. I tillegg har mange av tilsynsmedarbeiderne også vært nødt til å prioritere ordinær byggesaksbehandling framfor
tilsyn, for at kommunen ikke mister byggesaksgebyr.

Byggesakskontoret utarbeider årlig en strategiplan for tilsyn. Denne blir ikke politisk behandlet. Det blir ikke utarbeidet en årsrapport over tilsynsvirksomheten i kommunen.

Kommunens rutiner for tilsynsvirksomhet er ikke oppdatert de siste årene, og de er ikke gjort kjent for alle som jobber med tilsyn.

Kommunen har hatt ulik håndtering av de tre gjennomgåtte enkeltsakene knyttet til parkeringsanlegg. Det ble gjennomført tilsyn ved to av disse, med ulikt utfall. De valgte å avvise tilsyn ved det tredje, med begrunnelsen av parkering ikke var et prioritert område i tilsynsstrategien. Kommunen har ikke tatt stilling til størrelsen på parkeringsplasser så fremt det er gjennomført en prosjektering som viser hvordan funksjonskravet er tenkt oppfylt.

Byggesakskontoret følger opp alle henvendelser om mulige ulovligheter, men det kan ta lang tid før en sak blir behandlet.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 06.04.2021

Fant du det du lette etter?