Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterTrondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer revisjonen sin gjennomgang av kommunens bruk av utbyggingsavtaler. Kommunerevisjonen har valgt følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

  1. Følger Trondheim kommune reglene om bruk av utbyggingsavtaler?
  2. Har rådmannen håndtert risikoene rundt utbyggingsavtaler tilstrekkelig?

Vår undersøkelse viser at kommunen stort sett følger reglene om bruk av utbyggingsavtaler. Imidlertid har kommunen i flere tilfeller ikke kunngjort oppstart av forhandlinger eller ferdigstillelse av forhandlinger i henhold til regelverket.

Når det gjelder rådmannens håndtering av risikoene knyttet til bruken av utbyggingsavtaler, påpeker revisjonen at bestemmelser om sikkerhetsstillelse ikke alltid blir fulgt opp av rådmannen. Revisjonen mener også at rådmannens håndtering av risikoen knyttet til byggherreforskriften er mangelfull.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Roald Elvegård på mobil 916 36 099 eller e-post roald.elvegard@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 16.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004