Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall

Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall

Rapporten i pdf

I denne rapporten presenterer Trondheim kommunerevisjon resultatene fra forvaltningsrevisjonen av Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall. Prosjektet er utført i samarbeid med Riksrevisjonen, Oslo kommunerevisjon, KomRev Nord IKS og Telemark kommunerevisjon IKS.

Problemstillingene for forvaltningsrevisjonen var om Trondheim kommune har et tilfredsstillende avfallsmottak for farlig avfall, om det farlige avfallet håndteres korrekt ved mottaket, om kommunens enheter og Trondheim havn håndterer farlig avfall på en tilfredsstillende måte, om kommunen utfører sitt tilsynsansvar for farlig avfall og om kommunen har nok kunnskap og informasjon om avfallsstrømmer og avfallsmengder.

Revisjonen konkluderer med at kommunens avfallsmottak i all vesentlighet oppfyller kravene i regelverket, at det foreligger miljøhandlingsplaner ved enhetene i kommunen og at kommunen fører tilsyn med farlig avfall. Undersøkelsen har videre vist at Trondheim havn har etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip.

Revisjonen konkluderer likevel med at det foreligger brudd på flere forskrifter som gjelder håndtering av farlig avfall. Dette gjelder transport av udeklarert avfall, manglende låsing og informasjon på Renholdsverkets og Trondheim havns miljøstasjoner, manglende journalføring av farlig avfall i Trondheim havn, sortering av farlig avfall i kommunens bygge- og riveprosjekter og håndtering av smittefarlig avfall i kommunens enheter.

Hvis du har spørsmål om rapporten, kontakt prosjektleder Kathrine Moen Bratteng på e-post eller mobil 91 54 15 45.

Trondheim renholdsverks hjemmeside

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?