Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 3 Forholdsmessighet og hensiktsmessighet - tiltakene

Trondheim kommunes håndtering av koronapandemien - delrapport 3 Forholdsmessighet og hensiktsmessighet - tiltakene

Last ned rapporten her

Rapporten i google site

Trondheim kommunerevisjon har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om de lokale smitteverntiltakene har vært forholdsmessige og hensiktsmessige sett i forhold til smittetrykket i og rundt Trondheim kommune.

Konklusjon

Smitteverntiltakene kommunen vedtok har i all hovedsak vært forholdsmessige og hensiktsmessige ut fra den lokale smittesituasjonen og den kunnskapen man hadde på de aktuelle tidspunktene. Sammen med de nasjonale tiltakene, har de lokale tiltakene vært hensiktsmessige for å holde pandemien under kontroll i kommunen. Trondheim kommune har hatt relativt lave smittetall med unntak av enkelte perioder. Kommunen har hatt inngripende tiltak kun i begrensede perioder. De mest inngripende tiltakene hadde kommunen rundt juletider 2020 og våren 2021.

Last ned rapporten her

 

Sist oppdatert: 11.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward