Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme

Trondheim kommunes tilskudd til SOS Rasisme

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har i denne rapporten undersøkt Trondheim kommunes tilskudd til organisasjonen SOS Rasisme.

Driftstilskuddet fra Trondheim kommune til SOS Rasisme er ikke basert på riktig medlemsgrunnlag. Halvparten av personene i vår stikkprøvekontroll oppgir at de ikke hadde vært medlem av Trondheim SOS Rasisme. Organisasjonen kan ikke dokumentere hvor mange som har vært betalende medlemmer i lokallaget.

Aktivitetstilskuddene er i all hovedsak brukt til de omsøkte formålene. På enkelte områder er dokumentasjonen for dårlig til at det kan fastslås at tilskuddene er brukt til de omsøkte formål. 

Rådmannen har ført kontroll med tilskuddene gitt til SOS Rasisme. Kommunen har mottatt rapporter med prosjektregnskap for bruk av aktivitetstilskuddene. For enkelte tilskudd har kommunen stilt krav om dokumentasjon i form av bilag, og dette har organisasjonene dokumentert med unntak av ett tilskudd. Etter tingrettsdommen i 2011 innhentet rådmannen informasjon fra organisasjonen og besluttet å gi aktivitetstilskudd i 2012. Revisjonen mener rådmannen burde ha avventet videre behandling av søknader i påvente av rettskraftig dom i saken om medlemsjuks.

Ved spørsmål om rapporten kontakt Roald Elvegård på mobil 916 36 099 eller e-post: .

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?