Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune

Utfordringer knyttet til innføring av nytt elektronisk barnevernssystem i Trondheim kommune

Rapporten i pdf-format

ACOS Barnevern ble tatt i bruk i Trondheim kommune våren 2007 og erstatter barnevernssystemet Marthe. Det er ved utgangen av 2007 fire forvaltningsenheter innenfor Barne- og familietjenestene som bruker ACOS Barnevern. Regnskapstjenesten har en viktig funksjon i forhold til Acos Barnevern.

Utbetalingene for området som dekkes av ACOS Barnevern var i følge regnskapet for 2006 på 130 mill. kroner. Det er høsten 2007 til sammen ca 180 ansatte som er brukere av ACOS Barnevern. Antall brukere av systemet vil øke ytterligere i løpet av 2008 når tiltaksenhetene kommer til.

I vår kartlegging har vi sett på om styring og kontroll ved innføring og drift av ACOS Barnevern er ivaretatt. Vi har fokusert på tilsyn med enhetenes bruk av systemet, håndtering av feil og kritiske hendelser ved bruk av systemet. Vi har sett på om personopplysninger ved bruk av systemet blir behandlet riktig i forhold til lovkrav. Til slutt har vi tatt for oss tilstedeværelse av intern kontroll for å sikre riktig behandling av regnskapstransaksjoner fra ACOS Barnevern.

Mer informasjon om barnevern

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?