Nettressurser

Nettressurser

Trondheim kommune har gjennom flere år arbeidet med utvikling av ulike nettressurser til arbeid med minoritetsspråklige elever. Dette er blant annet utviklet gjennom tett samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Prosjekt Bedre språk

Prosjektet Bedre språk var Trondheim kommunes prosjekt innenfor Språkløftet og Utviklingsprosjektet i perioden 2007-2012. Her kan du blant annet laste ned materiell til bruk i systematisk språkstimulering i barnehage og småskoletrinn.

Tema morsmål

Formålet med nettstedet er å lage et møtested for morsmålslærere og tospråklige faglærere i skolen og tospråklige ansatte i barnehage. Den skal fungere som en nasjonal og internasjonal informasjons-, møte- og ressursplass. Nettstedet skal gjøre det enklere å finne fram til informasjon og læringsressurser for morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og flerspråklig arbeid i barnehagen og skolen. Målgruppen for nettstedet er lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring, skoleledere og lærere med ansvar for opplæring av flerspråklige elever, ledere og ansatte i barnehagen med ansvar for flerspråklige barn, elevene selv og deres foreldre. Trondheim kommune har siden 2009 hatt ansvaret for den russiske siden.

Les mer om tema morsmål.

Kartleggingsverktøy

Trondheim kommune har utviklet kartleggingsverktøy for minoritetsspråklige elever. Kartleggingsverktøyene er for skolestartere, 3.-4. trinn og 5.-7. trinn og inneholder muntlige og skriftlige oppgaver samt notathefter/lærerveiledning. Alle kartleggingsprøvene er i sin helhet lagt ut.

Les mer om kartleggingsverktøy

Bli med

Trondheim kommune har laget en egen lærebok for minoritetsspråklige elever i en begynnerfase. I tillegg til læreboka er det utarbeidet tre ulike arbeidshefter. Et utdrag fra Bli med er lagt ut, men den må bestilles i sin helhet gjennom Huseby barneskole.

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?