Bedre språk

Bedre språk

Om prosjektet

Bedre språk er et samarbeidsprosjekt mellom barnehager og skoler på Saupstad/Kolstad/Huseby i Trondheim som handler om å forbedre språkferdighetene til barn i barnehage og skole samt en bedre sammenheng mellom barnehage og skole. Arbeidet skal omfatte alle barn i bydelen, med hovedvekt på de som trenger det mest.

Vi har laget et systematisk verktøy for språkstimulering som er lett å ta i bruk for den voksne samt morsomt og lærerikt for barna.

Bedre språk er temabasert og består av 10 tema for barnehagen og 11 tema for skolen. Til hvert tema er det utarbeidet ressurspermer, konkretiseringsmateriell samt temaark til foreldre. I tillegg er det utviklet egne litteraturkofferter til utvalgte bøker. Denne nettsiden kan gi tips til andre som ønsker en systematikk i språkarbeidet.

Bakgrunn for prosjektet

Trondheim kommune deltok i de nasjonale prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet i perioden 2007-2012. Prosjektene ble satt i gang av Utdanningsdirektoratet i 2007 og videreført av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). NAFO laget en egen rapport; Sammen om språk, som oppsummerer arbeidet i ni kommuner. I Trondheim har Huseby barnehage, Kolstad barnehage og Saupstadringen barnehage, samt Huseby barneskole deltatt i prosjektet. Materiellet er utarbeidet av ei arbeidsgruppe satt sammen av en pedagog fra hver av de fem enhetene.

Et viktig mål i arbeidet har vært å styrke samarbeidet mellom barnehagene og skolene. Vi har derfor utarbeidet egne rutiner for overgangen mellom barnehagen og skolen i prosjektet. Trondheim kommune har i ettertid fornyet sine rutiner for overgangen mellom barnehagen og skolen.

Sist oppdatert: 27.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward