Skolebygging

Skolebygging

Trondheim kommune har en stolt skolebyggtradisjon og er kjent landet over som en god og utviklende skoleeier, som tar godt vare på skoleanlegg. Gode skoleanlegg legger til rette for elevers læring, utvikling og trivsel gjennom gode læringsmiljøer og gode arbeidsforhold for personalet. I tillegg er de viktige nærmiljøanlegg for idrett og for det sosiale og kulturelle livet for barn, unge og voksne i bydelene.

SkoleSkoleSkole

Nylig gjennomførte prosjekter

Pågående byggeprosjekter

 • Nidarvoll skole og Sunnland skole (planlagt ferdig i januar 2024)

Planlagte skoleprosjekter

 • Stabbursmoen (rehabilitering planlagt ferdig 2026)
 • Granås ungdomsskole (planlagt ferdig i 2028)

Skolekapasitetskart

Skolegrenser

Funksjons- og arealprogram

“Vi skaper rommet” - skoler som skal inn i plan- og byggeprosesser

"Vi skaper rommet" er et nettverk i Trondheim kommune som skal utvikle varierte, kreative og bærekraftige læringsmiljø i Trondheimsskolen.

Nettverket har som mål å finne sammenhengen mellom pedagogiske og arkitektoniske perspektiver.

Det fysiske miljøet sees på som en viktig pedagogisk ressurs.

Skolene som er med i nettverket er i plan- og byggeprosesser og har en spesiell interesse for det fysiske læringsmiljøet:

 • Lade skole
 • Okstad skole
 • Huseby barneskole
 • Huseby ungdomsskole
 • Ranheim skole
 • Nidarvoll skole
 • Stabbursmoen skole
 • Strindheim skole
 • Sjetne skole
 • Sunnland skole

Kommunedirektørens fagstab og Trondheim Eiendom deltar sammen med SINTEF og NTNU.

Midlertidige skoleanlegg

For flere prosjekter er det en forutsetning at skolen kan ha midlertidig tilhold i erstatningslokaler mens byggingen pågår. Prosjektene må derfor tilpasses i tid og omfang slik at kommunens midlertidige skoleanlegg utnyttes best mulig. For tiden benyttes fire midlertidige skoleanlegg:

 • Gamle Kolstad skole: Anlegget benyttes for tiden i forbindelse med opplæring til Helseplattformen
 • Brøset midlertidige skole (Granåsvegen 6.): Paviljongskole med kapasitet på om lag 550 elever. Fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig, holder Sunnland skoles elever til her.
 • Sverresmyr midlertidige skole (Riiser-Larsens vei 16.): Paviljongskole med om lag 500 elever. Fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig, holder Nidarvoll skoles mellomtrinn til her.
 • Småbarnstrinnet på Nidarvoll skole holder til på gamle Sunnland skole fra høsten 2021 og frem til ny skole er ferdig.
Skolebehovsplan 2021 og investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2022-2035

Bystyret vedtok i sak 1/22, Skolebehovsplan 2021 og investeringsrekkefølge for skoleanlegg 2022-2035, rekkefølgen på framtidige investeringer på  skoleområdet. Rekkefølgen revideres årlig gjennom bystyrets behandling av handlings- og økonomiplanen.

Sist oppdatert: 10.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward