Huseby ungdomsskole

Huseby ungdomsskole

Kontakt Huseby ungdomsskole

Se kart

Information on isolation and quarantine - multi language
Skolen vår

Huseby ungdomsskole har cirka 400 elever på 8.-10. trinn og 40 ansatte, her inngår også mottaksklassene. Barneskoler som er i vår skolekrets er Romolslia skole, Huseby barneskole (tidligere Saupstad skole og Kolstad skole) og Stabbursmoen skole.

Lærerne er organisert i trinn og arbeidslag (team) som til sammen dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppen de har ansvaret for. Lærerne har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for disse elevene.

Huseby ungdomsskole er en av tre skoler i Trondheim kommune med mottaksgrupper for elever på ungdomstrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som nettopp har kommet til landet og som har behov for grunnleggende norskopplæring. Tilbudet gjelder i utgangspunktet for ett år, men mulighet med forlengelse med inntil ett år hvis behovet er til stede. De andre skolene er Rosenborg og Åsheim.

I utgangspunktet skal elever som er ferdig med opplæring i mottaksgrupper føres tilbake til sine nærskoler, men de har mulighet for å søke om videre skolegang ved Huseby ungdomsskole.

Mot-logo

Skolen har vært MOT-skole siden august 2018.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Trinn og administrasjon

8. trinn

Trinnleder: Ingrid Næss

8A: Heidi Berge

8B: Anna Selmer-Olsen

8C: Gry Røvik

8D: Lars Helge Staldvik

8E: Lena Skaalbones

9. trinn

Trinnleder: Frank Robert Mæhla

9A: Linn Dyrnes

9B: Steinar Bæverfjord Ranheim

9C: Eirik Wikerøy

9D: Linda Pettersen

9E: Julie Skevik

10. trinn

Trinnleder: Kjersti Aakre

10A: Siri Moen Hov

10B: Malene Lien

10C: Gaute Reinholt

10D: Ingrid Wold

Mottakstrinnet

Leder Mia Dimmeldal, tlf. 90 41 77 49

Gunn Berit Halsos

Asma Abroud

Steffen Sandvær

Sarka Vachova

Skolens administrasjon

Rektor Robert Flataas, tlf. 47 67 21 90

Avdelingsleder Kjersti Aakre, tlf. 99 04 04 51

Avdelingsleder Ingrid Næss, tlf. 92 85 25 85

Avdelingsleder Frank Robert Mæhla, tlf. 48 18 86 50

Konsulent Remi Eggesbø, tlf. 95 83 40 70

Førstesekretær Hege Dybfest Eriksen, tlf. 72 54 82 00

Nyttig info fra Yrkes- og utdanningsrådgiver

Kjersti Aakre

Kjersti er yrkes- og utdanningsrådgiver og har undervisning i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Kjersti samarbeider tett med kontaktlærerne på tiende trinn for å drive god yrkes- og utdanningsrettet undervisning, rådgivning og veiledning frem til elevene søker videregående skole.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Miriam Krogh-Ervik

Kun ungdomsskolen

Telefon: 95 70 27 15

Maria Teresa Hansen

Kun mottak ungdomsskolen

Telefon: 48 20 49 13

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Victoria Amalie Magne, Ergoterapeut

Telefon : 94 79 55 85

Til stede

 • Alle dager unntatt fredager

Stikk innom, send sms eller ring for avtale.

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med:

 • om kropp og helse
 • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritiden din
 • om seksualitet og prevensjon
 • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • om andre ting du lurer på

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Informasjon fra helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Diverse

Skjema og søknader

Søknad om skolebytte, trykk her 

Slette fravær inntil 10 dager m/legeerklæring, trykk her

Søknad om permisjon - dette må gjøres gjennom Vigilo på nettleser (ikke mobil)

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg 2022-2023

8. trinn

 • 8A: Siv Nordsveen
 • 8B: Stian Skogen
 • 8C: Sultan Karaman
 • 8D: Maria Birlea
 • 8E: Ragnhild Eggerud

9. trinn

 • 9A: Nina Svean
 • 9B: Yildiz Inal
 • 9C: Ravbel Moen
 • 9D: Marte Lien
 • 9E: Erik Rye Hytten FAU Leder

10. trinn

 • 10A: Trine Susanne Tidemann
 • 10B: Monica Andreassen
 • 10C: Ina Milhan
 • 10D: Nevin Bardakci

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAUs hovedoppgaver

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole.
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU

 • Fritidsaktiviteter.
 • Foreldremøter.
 • Engasjement i saker som angår skolen.
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.

Hvordan komme i gang

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillitselever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Kontakt e-post

fauhuseby.ungdom@gmail.com

Referat FAU møter 2021-2022 (DOCX)

Referat FAU møter 2022-2023 (DOCX)

Vedtekter FAU (PDF)

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr.: 975 267 792

TK-kode: 051030

Sist oppdatert: 25.04.2023

051030

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242