Hjem Huseby ungdomsskole

Huseby ungdomsskole

Kontakt Huseby ungdomsskole

Se kart

Skolen vår

Det er vedtatt bygging av ny skole for Huseby ungdomsskole og Huseby barneskole som skal stå ferdig våren 2021. 

Huseby ungdomsskole har cirka 275 elever på 8.-10. trinn og 35 ansatte, her inngår også mottaksklassene. Barneskoler som er i vår skolekrets er Romolslia skole og Huseby barneskole (tidligere Saupstad skole og Kolstad skole).

Lærerne er organisert i trinn og arbeidslag (team) som til sammen dekker de fleste fag- og ferdighetsområder for den elevgruppen de har ansvaret for. Lærerne har et gjensidig forpliktende samarbeid om tilpasset opplæring for disse elevene.

Huseby ungdomsskole er en av to skoler i Trondheim kommune med mottaksgrupper for elever på ungdomstrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som nettopp har kommet til landet og som har behov for grunnleggende norskopplæring. Tilbudet gjelder i utgangspunktet for ett år, men mulighet med forlengelse med inntil ett år hvis behovet er til stede.

I utgangspunktet skal elever som er ferdig med opplæring i mottaksgrupper føres tilbake til sine nærskoler, men de har mulighet for å søke om videre skolegang ved Huseby ungdomsskole.

 

Skolen har vært MOT-skole  siden august 2018. 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Trinn og administrasjon

8. trinn

Trinnleder: Frank Robert Mæhla

8A: Heidi Aarnes Berge

8B: Siri Moen Hov

8C: Anna Birgitta Selmer-Olsen

8D: Gry Røvik

 9. trinn

Trinnleder: Merethe Berg Ødegaard

9A: Rudi Madssen

9B: Linda Pettersen

9C: Linn Dyrøy

9D: Marit Brakstad-Mathisen

10. trinn

Trinnleder: Kjersti Aakre

10A: Lena Skaalbones

10B: Rigmor Haukli

10C: Eirik Wikerøy

10D: Jørgen Lynghei

Mottakstrinnet

Kjell Erik Aas

Gunn Berit Halsos

Mia Dimmeldal

Asma Abroud

Skolens administrasjon

Rektor Robert Flataas, tlf. 476 72 190

Avdelingsleder Kjersti Aakre , tlf. 990 40 451 

Avdelingsleder Merethe Berg Ødegaard, tlf. 416 62 067 

Avdelingsleder Frank Robert Mæhla, tlf. 481 88 650 

Sekretær Hege Dybfest Eriksen, tlf. 72 54 82 00

 Nyttig info fra rådgiver

Rådgiver: Kjersti Aakre

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Gjertrud Voldrønning

Mobil: 902 60 764

Til stede: 

 •  Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.00-15.30. Annenhver fredag, oddetallsuke.

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med:

 • om kropp og helse
 • om vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • om seksualitet og prevensjon
 • om tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • om andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med dere som er foreldre eller foresatte. 

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til nødvendig behandling og hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer vi jobber etter: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg 2018-2019

10A: Anita Holmgren Meder, 10B: Merethe Postholm, 10C: Ole Henrik Wegger, 

9A: Brit Karin Skaug, 9B: Renate Dalehamn, 9C: Anita Vatle, 9D: Jeanette Louise Ovesen

8A: Stian Kjeldsand , 8C: Kristin Eklund, 8D: Nann-Mari Juel

Alle foreldre/foresatte med barn i grunnskolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrenes tillitsvalgte og styret for foreldrerådet.

FAU har funksjonstid på 2 år. Alle medlemmer har en vara. Det er representasjon fra alle skolens trinn.

FAUs hovedoppgaver:

 • Styrke kontakten mellom hjem og skole. 
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
 • Legge forholdene til rette for at elevene trives og utvikler seg positivt.

Hva gjør FAU:

 • Fritidsaktiviteter.
 • Foreldremøter.
 • Engasjement i saker som angår skolen.
 • Økonomisk støtte til tiltak for skolen.

Hva gjør trinnkontaktene:

 • Bistå trinnet med miljøskapende tiltak.
 • Få de andre foreldre/foresatte i trinnet med på arbeidet.


Hvordan komme i gang:

 • Velg kontaktperson.
 • Lag årsplan i samarbeid med tillitselever og kontaktlærer.
 • Bruk trinnkontaktpermen aktivt.

Referat fra FAU-møter

Nytt kollektivsystem fra 3. august 2019.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 82 00

Besøksadresse: Huseby ungdomsskole, Blisterhaugvegen 9, 7078 Saupstad

E-post: huseby-uskole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Org.nr.: 975 267 792

Sist oppdatert: 23.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006