Lilleby skole

Lilleby skole

Kontakt Lilleby skole

Se kart

TK-kode: 011050

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Dagsrytme

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere

1A: Jonas Salberg Skjærseth

1B: Elise Rufsvoll

2. trinn

Kontaktlærere

2A: Inger Brenne Lånke

2B: Ingrid Daling

3. trinn

Kontaktlærere

3A: Lena Marit Rønsberg

3B: Bente Therece Bakke

4. trinn

Kontaktlærere

4A: Lisa Hanssen Østgaard

4B: Marie Charlotte Wennberg

5. trinn

Kontaktlærere

5A: Runa Egge Fjelnseth

5B: Dejan Janjic

6. trinn

Kontaktlærere

6A: Ranveig Fosmo Holden

6B: Ruben Lundberg

7. trinn

Kontaktlærere

7A: Matias Amundsen

7B: Per Gøran Karlsen

Lilleby skole

Lilleby skole ligger i bydelen Lademoen, på østsiden av byens sentrum. I det gamle bygget fra 1911 ligger en lang skolehistorie, fra dette var byens nyeste signalbygg med på det meste 1000 elever, til vi i dag er i underkant av 200 elever.

Selv om Lilleby i dag er en liten barneskole i Trondheims-målestokk, er vi en skole med et stort hjerte og et stort mangfold. Vi kan smykke oss med at elevene våre representerer store deler av kloden, og at en tredel har flerspråklig bakgrunn. Her beherskes mer enn 20 språk.

Lilleby skole er fokusskole for NAFO i Sør- Trøndelag.

Infohefte 20/21

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Åpningstiden kl. 07.15-16.30.

Telefon: 95 26 39 30/72 54 47 20

Avdelingsleder SFO

Ann-Kristin Kolbergsrud

Skolefritidstilbudet ved Lilleby skole Lilleby SFO er underlagt sentrale lover og bestemmelser gjennom Opplæringsloven og retningslinjer for SFO kommune.

Hele barnet hele dagen.

SFO har som hovedmål å gi barna en arena der

  • de kan finne venner.
  • de kan ha det artig og leke med hverandre.
  • de kan delta sammen med venner i ulike aktiviteter.

Hovedaktiviteten på SFO er frilek.

Vi har også voksenstyrte aktiviteter men legger vekt på frileken og dens betydning.

Aktiviteter som kan nevnes er gymsalaktiviteter, drama/musikk/kor, forming, utendørsaktiviteter, bingo, turer og klubb.

Lilleby SFO deltar sammen med Saupstad/Kolstad skole med et prosjekt med gratis kjernetid. Dette prosjektet varer ut skoleåret 2018/2019. Denne plassen kan brukes to timer etter endt skoledag. I ferier kan den brukes to dager i uken - mandag og tirsdag.

Vi har også fulltidsplass, den koster i prosjektperioden 1450 per måned. Kostpengene for begge plassene er 210 kr per måned.

SFO sender ut månedsbrev annenhver måned med informasjon.

SFO-plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Førsteklassingene kan starte på SFO 1. august, men for å være garantert plass til da, må du søke om plass innen 15. april. Ellers i året behandles SFO søknader fortløpende.

FAU 2021/2022

Møteutvalget FAU

Kontakt-epost: fau.lilleby@gmail.com

FAU Leder: Magnus Henriksen Stensvåg, telefon 98 67 67 40

Referat

Referat

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Lilleby skole

Helsesykepleier ved Lilleby skole er Anita J. Melkvik. Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Kontaktopplysninger

Helsesykepleier

Anita J. Melkvik

Mobil: 94 14 68 35

E-post: anita.julshamn.melkvik@trondheim.kommune.no

Kontortid: mandag, onsdag og fredag

Helsesykepleier sitt kontor er i 1. etasje ved biblioteket

Fysioterapeut

Marte F. Tørring

Mobil: 94 85 84 38

E-post: marte.fossflaten.torring@trondheim.kommune.no

Har ikke fast kontortid

NB Personsensitive opplysninger skal ikke formidles i skriftlige henvendelser.

Nettlenker

Nyttige ressurser

Nyttige ressurser

Utdanningsdirektoratet

Informasjon til barn og unge om mobbing og rettigheter

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Språkbruk og språkutvikling i matematikk

Handlingsplan Trygt og godt skolemiljø.docx.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lilleby skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011050

Sist oppdatert: 15.06.2022

011050

A03-P1-EPI004