Lilleby skole

Kontakt Lilleby skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Dagsrytme

Trinnene

1.trinn

1A:

1B:

2. trinn

Kontaktlærere

2A:

2B:

3. trinn

Kontaktlærere

3A: 

3B: 

4. trinn

Kontaktlærere

4A: 

4B:

5. trinn

Kontaktlærere

5A: 

5B:

6. trinn

Kontaktlærere

6A:

6B:

7. trinn

Kontaktlærere

7A:

7B:

Lilleby skole

Lilleby skole ligger i bydelen Lademoen, på østsiden av byens sentrum. I det gamle bygget fra 1911 ligger en lang skolehistorie, fra dette var byens nyeste signalbygg med på det meste 1000 elever, til vi i dag er i underkant av 200 elever.

Selv om Lilleby i dag er en liten barneskole i Trondheims-målestokk, er vi en skole med et stort hjerte og et stort mangfold. Vi kan smykke oss med at elevene våre representerer store deler av kloden, og at en tredel har flerspråklig bakgrunn. Her beherskes mer enn 20 språk.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Åpningstiden kl. 07.15-16.30.

Telefon: 95 26 39 30/72 54 47 20

Avdelingsleder SFO

Skolefritidstilbudet ved Lilleby skole Lilleby SFO er underlagt sentrale lover og bestemmelser gjennom Opplæringsloven og retningslinjer for SFO kommune.

Hele barnet hele dagen.

SFO har som hovedmål å gi barna en arena der

  • de kan finne venner.
  • de kan ha det artig og leke med hverandre.
  • de kan delta sammen med venner i ulike aktiviteter.

Hovedaktiviteten på SFO er frilek.

Vi har også voksenstyrte aktiviteter men legger vekt på frileken og dens betydning.

Aktiviteter som kan nevnes er gymsalaktiviteter, drama/musikk/kor, forming, utendørsaktiviteter, bingo, turer og klubb.

Lilleby SFO deltar sammen med Saupstad/Kolstad skole med et prosjekt med gratis kjernetid. Dette prosjektet varer ut skoleåret 2018/2019. Denne plassen kan brukes to timer etter endt skoledag. I ferier kan den brukes to dager i uken - mandag og tirsdag.

Vi har også fulltidsplass, den koster i prosjektperioden 1450 per måned. Kostpengene for begge plassene er 210 kr per måned.

SFO sender ut månedsbrev annenhver måned med informasjon.

SFO-plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Førsteklassingene kan starte på SFO 1. august, men for å være garantert plass til da, må du søke om plass innen 15. april. Ellers i året behandles SFO søknader fortløpende.

FAU 2022/2023

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av minimum én representant fra foreldregruppa ved hvert klassetrinn. FAU fremmer foreldrenes felles interesser overfor skole og kommune. Hva vi jobber med kan du se i referatene og dette skrivet:

Har du en sak du ønsker håndtert i FAU, eller ønsker du å engasjere deg i foreldregruppa? Ta i så fall kontakt med en av medlemmene i FAU eller FAU-leder.

Kontakt-epost:

FAU Leder: Magnus Henriksen Stensvåg, telefon 98 67 67 40

Referat

Her kan du lese referatene

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Lilleby skole

Helsesykepleier ved Lilleby skole er Anita J. Melkvik. Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Kontaktopplysninger

Helsesykepleier

Anita Julshamn Melkvik
Mobil: 94 14 68 35
E-post:
Kontortid: mandag, torsdag og fredag

Helsesykepleier sitt kontor er i 1. etasje ved biblioteket

Fysioterapeut

Kristin Bårdsen
Mobil: 48 16 56 07
E-post:

Ergoterapeut

Tordis Tesdal
Mobil: 95 26 38 40
E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Nettlenker

Nyttige ressurser

Nyttige ressurser

Utdanningsdirektoratet

Informasjon til barn og unge om mobbing og rettigheter

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Språkbruk og språkutvikling i matematikk

Handlingsplan Trygt og godt skolemiljø

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lilleby skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011050

Adresse: Ladeveien 1, 7066 TRONDHEIM

Leder

Ragnhild Skjevik
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

arwa alhindi

Barne/ung.arb.

E-post:

Matias Amundsen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Miriam Amalie Høgseth Andreassen

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

E-post:

Nils Ola Aspaas

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Mia Stolpen Bjørnvoll

Lektor

Telefon:

E-post:

Nora Bjørstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hanne Bretun

Assistent

E-post:

Aslak Hjertø Brunvær

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Wanja Sydholt Carlsen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Guro Dahle

Student

E-post:

Ingrid Daling

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Runa Egge Fjelnseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vegard Gisholt

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Synne Helen Granås

Lektor

Telefon:

E-post:

Beate Lill Hansen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Aslaug Haugen Hofstad

Lektor

Telefon: (+47) 94178521

Direktetelefon:

E-post:

Ranveig Fosmo Holden

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Kine Reehaug Jacobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Dejan Janjic

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Per Gøran Karlsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Kolbergsrud

Avdelingsleder skole I

Telefon:

E-post:

Charlotte Lindvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Ruben Lundberg

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Adrian Larsen Lysø

Lektor

Telefon:

E-post:

Inger Brenne Lånke

Lektor

Telefon:

E-post:

Vetle Westby Martinsen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Vetle Westby Martinsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sofie Yesunesh Mehl

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Silje Jeanette Meland

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Julianne Marie Moen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hildegunn Odde

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Parichat Pandet

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Mats Romsdalen

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Elise Rufsvoll

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sofie Borkvik Ruud

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Nora Lysa Røsshag

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Ida Sedeniussen Selnes

Student

Telefon:

E-post:

Jonas Salberg Skjærseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Mons Iver Tellefsen Sletvik

Lærekand. Barne- og ungd.arb.

Telefon:

E-post:

Amund Stenvoll

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Julie Schwabe Strand

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ann Merete Stunes

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Andreas Sørløkken

Barnehagelærer III

E-post:

Marie Charlotte Wennberg

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Lisa Hanssen Østgaard

Samfunnskontakt

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

011050

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward