Videregående skole

Videregående skole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i videregående skole.

Fire medelever foran Nidarosdomen i sollys.

Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier og fysioterapeut. Vi samarbeider tett med for eksempel foreldre, skole, fastlege og spesialisthelsetjenesten etter behov.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Ta gjerne kontakt med oss

Eksempel på tema
 • Trivsel
 • Klassemiljø
 • Ensomhet
 • Mobbing
 • Fravær
 • Uro og konsentrasjon
 • Relasjonsvansker
 • Egne grenser
 • Pubertet og ungdomstid
 • Fysisk og psykisk smerte - "vondter”, magesmerter, hodepine, søvnvansker, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Mestring og motivasjon
 • Spørsmål vedrørende syn og hørsel
 • Utfordringer hjemme
 • Nettvett og skjermbruk
 • Prevensjon
 • Seksualitet og kjønnsidentitet
 • Rus
Finn din skole

Russevaksinering

Informasjon til vg2 og vg3 ved videregående skoler om vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Hvis du har snakket med helsepersonell, kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Hvis du er over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke. Noen ganger vil helsepersonellet kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonellet kontakter foreldrene dine. 

Aktuelle nettsider og apper

Aktuelle nettsider
Apper

Sist oppdatert: 08.07.2024

Fant du det du lette etter?