Ungdomsskole

Ungdomsskole

Informasjon om tilbudet fra skolehelsetjenesten til alle i ungdomsskolen.

Fire ungdommer som lager mat på skolekjøkkenet.

Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.  Vi samarbeider tett med for eksempel skole, fastlege, barne- og familietjenesten og spesialisthelsetjenesten etter behov.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø.

Fast program

8. trinn

Tema god helse klassevis på 8. trinn, ved helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Alle elever på 8. trinn får også tilbud om individuell helsesamtale med helsesykepleier i etterkant av klassesamtalen, i tråd med nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten. I forbindelse med helsesamtalen gjennomføres vekstmåling og holdningsundersøkelse for å avdekke asymmetri.

9. trinn

Ingen faste program. Tema god helse klassevis, eksempelvis seksualitet, stress og søvn.

10. trinn

Vaksine

Tema god helse klassevis, eksempelvis seksualitet, stress og søvn.

Ta gjerne kontakt med oss

Eksempel på tema
 • Trivsel
 • Klassemiljø
 • Når eleven ikke vil/gruer seg til å gå på skolen
 • Mobbing
 • Hvis eleven strever med uro og konsentrasjon
 • Relasjonsvansker
 • Grensesetting
 • Kroppen i vekst og utvikling
 • Fysisk og psykisk smerte -  "vondter”, magesmerter, hodepine, søvnvansker, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
 • Spørsmål vedrørende syn og hørsel
 • Utfordringer hjemme, krangling, uenighet om oppdragelse og andre ting som påvirker barnet
 • Nettvett og skjermbruk
 • Prevensjon
 • Seksuell legning og kjønnsidentitet
 • Veiledning til foreldre/ foresatte
 • Rus
Finn din skole
 

Se alle skoler i Trondheim

 

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Hvis du har snakket med helsepersonell, kan de ikke fortelle hvorfor du har vært der eller hva dere har snakket om. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonellet som skal bestemme i disse tilfellene.

Overføring av journal ved flytting

Hvis du flytter ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere skolehelsetjeneste, slik at journalen blir sendt til helsesykepleier ved den skolen du nå tilhører.

Aktuelle nettsider

Sist oppdatert: 18.04.2024

Fant du det du lette etter?