Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Trondheim kommune har særdeles god drikkevannskvalitet.

I en lengre periode har hele Trondheim blitt forsynt med drikkevann fra Jonsvatnet. Benna er reservevannkilden til Trondheim. For at drikkevannet vi leverer skal være best mulig, er vi avhengig av å samarbeide med de som oppholder seg ved kilden. Det er derfor innført restriksjoner i nedslagsfeltene til drikkevannskildene.

Vannforsyningen i Klæbu er grunnvann som pumpes opp fra 50 meters dyp.

Overvåking av vannkvalitet og miljøtilstand i Trondheim

Vannkvalitet i Jonsvatnet og Benna

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 24 steder. Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Her finner du analyseresultater for vannkvalitet i 2022

Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2021

Resultater

Lenke til Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Lovdata: Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Hardheten

Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres som et bløtt drikkevann. Hardhetsgraden er 2-3 (dH). Det er derfor ikke nødvendig å tilføre vannet salt, f.eks. i oppvaskmaskinen på grunn av hardheten i vannet.

Kimtall

Gjennomsnittsverdien for kimtall 22°C for alle prøvepunkter i nettet er 25/ml. Drikkevannsforskriften angir ingen grenseverdi for kimtall, men ved verdier over 100 skal årsaken undersøkes. Ingen prøvepunkter viser høye kimtallverdier over lengre tid.

Kimtall er det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet. Les om hva bakteriologiske drikkevannsanalyser forteller hos Folkehelseinstituttet.

Ulik farge og smak på drikkevann

Innbyggere som forsynes av drikkevann fra både Jonsvatnet og Benna kan oppleve ulik farge og smak på vannet. Vannet fra Benna er klarere enn det som forsynes fra Jonsvatnet, som har noe mer farge. Enkelte syns også at vannet smaker ulikt.

Selv om det er noe mer farge i drikkevann fra Jonsvatnet betyr det ikke at kvaliteten er dårligere. Vannforsyningen fra begge plassene er trygg og drikkevannet har god kvalitet.

Drikkevann i Klæbu

Vannforsyningen i Klæbu er grunnvann som pumpes opp fra 50 meters dybde i morenemasser på Fremo. Fremo ligger i Melhus kommune.

Vannkvaliteten har vært særdeles god siden grunnvannsanlegget ble satt i gang i år 2000.

Vannet er karakterisert som middels hardt.

Analyseresultater drikkevann

Her finner du informasjon vannkvalitet og resultater av analyser i 2020.

For ytterlige opplysninger omkring drikkevannskvalitet ta kontakt med Trondheim bydrift.

Mikroplast i drikkevann

Norsk vann bestilte i 2018 en undersøkelse av drikkevann og nivå av mikroplast i 24 av landets vannverk. Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast og Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Små krepsdyr i vannforsyning

Det har vært noen få funn av krepsdyr i vannforsyningen i Trondheim. Her kan du lese mer om hoppekreps og Pallasea i vannforsyningsrørene.

Atomhendelse og drikkevannsforsyning

Er det sannsynlig at en atomhendelse vil føre til uakseptabel helserisiko på grunn av radioaktive stoffer i drikkevann fra norske vannverk?

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse, på grunn av fortynningseffekten.

I Norge viste undersøkelsene utført etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet, og bare kortvarig. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk og utmark, men ikke fra drikkevann. Et viktig unntak var cisternevann, som er svært utsatt for å få høye konsentrasjoner, og myndighetene ga råd om å ikke drikke slikt vann.

Mer om drikkevann og mulig påvirkning ved atomhendelse kan du lese om her på Norsk vann sine sider

 

Sist oppdatert: 20.04.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H