Trygg der du er - Velferdsteknologi - Logo

Trondheim kommune har etablert et eget program - Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim (VPT) - for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Derfor er vår visjon: «Trygg der du er!»

Hovedprosjektet er etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi.

Vi jobber først og fremst med tjenesteutvikling, men også anskaffelser, implementering og driftssetting.

 

OFU/FOU:

Trondheim kommune har en rekke samarbeidsavtaler og samarbeidsfora på ulike nivåer med forsknings- og utdanningsinstitusjonene i regionen. Velferdsteknologiprogrammet samarbeider tett med bl.a.NTNU og SINTEF, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Vi har i dag et samarbeid med 6 ulike bedrifter, som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Vi har også prosjekter som er finansiert av tilskuddsmidler, hvor vi er med i pilotering av prosjektene eller prøver ut teknologi.

 

Torastua: 

På Ladesletta har vi en visningsleilighet som er arena for kunnskap og læring når det gjelder velferdsteknologi. Ønsker du å avtale et besøk eller få mer informasjon, kan du sende en epost til Torastua.

 

 

Velferdsteknologiprogrammet