Trygg der du er - Velferdsteknologi - Logo

Trondheim kommune har etablert et eget program - Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim (VPT) - for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Vi ønsker at våre innbyggere skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.

Derfor er vår visjon: «Trygg der du er!»

Hovedprosjektet er etablering av fremtidige tjenester med velferdsteknologi med tre delprosjekter:

1. Tjenesteutvikling, uttesting og kravspesifikasjon

2. Anskaffelse - marked og leverandørvalg

3. Implementering og driftssetting

OFU/FOU:

Trondheim kommune har også en målsetting om et tett samarbeid med NTNU, SINTEF og Innomed, for å bidra til et utstrakt gründer- og utviklingssamarbeid. Vi har i dag et samarbeid med 6 ulike bedrifter, som jobber med utvikling av teknologi innenfor helse- og velferd.

Andre prosjekter: 

Dette er prosjekter som er finansiert av tilskuddsmidler, hvor vi er med i pilotering av prosjektene eller er med på utprøving av teknologi m.v.

UngIT

Elektronisk medisindispenser: Utprøving i BoA og hjemmetjenesten

Robotstøvsuger: Utprøving i Bo- og aktivtetstilbud (BoA)

BoA og velferdsteknologi - kartlegging av behov og kompetanseheving

Torastua - visningsleilighet og arena for kunnskap og læring

 

 

Velferdsteknologiprogrammet