Dobbeltsporet jernbane Leangen-Hommelvik, kommunedelplan, k20180015

Dobbeltsporet jernbane Leangen-Hommelvik, kommunedelplan, k20180015

Overnevnte plan er 05.12.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med kommunedelplanen er å sikre areal til ny dobbeltsporet jernbane mellom Trondheim og Hommelvik. Kommunedelplanen legger til rette for en opprustning av stasjoner på strekningen for å tilrettelegge for utvikling til effektive knutepunkt for kollektivtrafikken. Kommunedelplanen vil gi forutsigbarhet for de som bor og som skal planlegge noe langs banen.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart 1 av 2
- Plankart 2 av 2
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: retningslinjer og bestemmelser

Merknader

Vedtak og saksfremstilling

 

Klageinformasjon

Vedtak av kommunedelplan etter plan og bygningslovens § 11-15 er endelig og kan ikke påklages.

Beklageligvis er det sendt ut brev med informasjon om klageadgang. Dette er feil, og nytt brev blir sendt ut til alle berørte parter med riktig informasjon.

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 20.12.2019