Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim, 17/33142 - Offentlig ettersyn, frist 04.05.18

Frist for innspill: 03.05.2018

Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim, 17/33142 - Offentlig ettersyn, frist 04.05.18

Overnevnte plan er 06.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planprogrammets hovedformål er to-delt:

  1. Lokalisering av samlet campus i Trondheim gjennom en prinsipplan
  2. Utredningstema for konsekvensutredninger i påfølgende reguleringsplanarbeid

Planprogrammet inneholder forslag til utredninger som skal inngå i konsekvensutredninger for senere reguleringsplaner. Planprogrammet skal også angi en prinsipplan for en samlet campus og hvilke rammer og føringer som skal gjelde for påfølgende reguleringsplanarbeid. For å kunne komme fram til en overordnet prinsipplan for utbyggingen, er det i utarbeidelsen av planprogrammet utredet flere alternative utbyggingskonsept. Disse skal utvikles videre til et prinsipielt utbyggingsalternativ. En slik prinsipplan vil være veiledende for videre planarbeid, og ikke være et planvedtak i henhold til plan- og bygningsloven.

Sammendrag

Samling av NTNUs campus i Trondheim er det største enkeltgrepet som gjennomføres for å styrke NTNUs virksomhet og evne til å løse sitt samfunnsoppdrag, og for å nå byens mål om å være en internasjonalt anerkjent teknologi og kunnskapsby. Formålet for NTNU er å styrke kvaliteten på forskning, utdanning, formidling og innovasjon, samtidig som man gjennomfører dette på en bærekraftig måte, skaper gode arbeids- og studiemiljø, og bygger ut i tråd med ønsket byutvikling.

Regjeringen har besluttet at hovedutbyggingen av en samlet campus skal skje vest for Gløshaugen, dvs i retning Elgesetergate og St Olavs hospital. Områdene sørover fra Gløshaugen-platået er avsatt som sekundært utbyggingsområde.

Regjeringsbeslutningen om konsept for samling av campus NTNU, kom 19.01.2018 og gir dermed mer forutsigbare rammer for videre planlegging. I beslutningen står det blant annet at staten skal finansiere nybygg på 92 000 m2 brutto og ombygging av 45 000 m2 brutto av eksisterende arealer.

Saksdokumenter

Vedtak og saksfremstilling

NTNU-Planprogram for samlet campus

Fysisk plan, sammendrag

Konsekvensvurdering for samlet campus

Bakgrunnsdokumenter

Alle bakgrunnsdokumenter finnes på:

www.trondheim.kommune.no/campus

Se også:

www.ntnu.no/campusutvikling

Merknader

Merknader sendes til WSP Norge AS:

Granåsvegen 15B, 7069 Trondheim, eller

Det avholdes informasjonsmøte 12.04.2018 kl. 18.00 i NTNU Handelshøyskolens lokaler i Klæbuveien 72.

Sist oppdatert: 08.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward