Klett, kommunedelplan 2022-2034, k20130013

Klett, kommunedelplan 2022-2034, k20130013

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret.

Saken er ved en feil kunngjort i Adresseavisen med 3 ukers klagefrist. Det vil ikke være  mulig å klage inn dette vedtaket

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en helhetlig plan som gir rammer for utvikling av Klett. Kommunedelplanen skal;

  • legge til rette for at lokalsenteret på Klett kan utvikles med lokalsenterfunksjoner som boliger, handels- og servicetilbud, offentlige tjenester etc.
  • legge til rette for etablering av sosiale møteplasser.
  • videreføre Klett som et viktig landbruksområde.

Saksdokumenter

Innløsning/erstatning

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-1, må være sendt til eller Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, senest tre år fra kunngjøringen.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 10.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward