Hjem Kunngjøringer av planerArkiv Klæbu plankunngjøringerVedtatt: Forset Steinbrudd, detaljregulering, K2014007

Vedtatt: Forset Steinbrudd, detaljregulering, K2014007

Klæbu kommunestyret har med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 vedtatt detaljregulering for Forset Steinbrudd.

Planen innebærer endring av tidligere vedtatt reguleringsplan, og legger til rette for fortsatt drift ved at driftsområdet utvides.

Se dokumenter nedenfor:

Kunngjøring
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Plan for revegetering
Redegjørelse for overgang mellom turveg og anleggsveg
Kommunestyrets behandling

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 19.12.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006