Vedtatt: Forset-Tanem grustak, detaljregulering, K2014005

Vedtatt: Forset-Tanem grustak, detaljregulering, K2014005

Klæbu kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven  §§ 12-12 og 12-14 vedtatt detaljregulering for Forset Tanem grustak, gnr 38/2 og 39/1.

Se dokumenter nedenfor:

Kunngjøringsbrev
Plankart
Vedtatte reguleringsbestemmelser
Kommunestyrets vedtak

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 19.12.2019

Fant du det du lette etter?