Vedtatt: Øvre Forset Deponi, detaljregulering, K2015002

Vedtatt: Øvre Forset Deponi, detaljregulering, K2015002

Klæbu kommunestyre vedtok i møte 03.10.2019 sak 52/19 detaljregulering av Øvre Forset Deponi.

Du kan se dokumentene nedenfor: 

Kunngjøringsbrev

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Kommunestyrets behandling

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3, skal være innsendt til Trondheim kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Sist oppdatert: 20.12.2019

Fant du det du lette etter?