Arnt Smistads veg - Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Frist for innspill: 04.05.2018

Arnt Smistads veg - Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Overnevnte plan er 16.3.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av Metrobusstasjon i Arnt Smistads veg på Munkvoll. Planen omfatter holdeplasser på hver side av Arnt Smistads veg utformet som kantstopp med tilhørende plattform, fortau, kjøreveg og annen veggrunn.

Sammendrag

Dagens vegbredde i Arnt Smistads veg er ikke optimal, og hensynet til eksisterende boligeiendommer har medført at det fremmes en minimums breddeløsning for Metrobusslinjen i Arnt Smistads veg. Foreslåtte løsning innebærer allikevel behov for minimalt med erverv av privat grunn.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4. ROS-analyse
Vedlegg 5. Vibrasjonsutredning
Vedlegg 6. Støyrapport
Vedlegg 7. Trafikknotat
Vedlegg 8. Plantegning C530-01_M3

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/29442

Sist oppdatert: 22.03.2018

Gå til toppen

arrow_upward